Blog

School “De Mammoet”

School “De Mammoet”

12 juni is het schooltje “De Mammoet” uit Velswijk op bezoek.
Dit schooltje heeft ook te maken met “De Krimp” , gevolg:  dat dit schooltje ophoudt te bestaan.
Leerkrachten en ouders hebben diverse activiteiten gepland en één daarvan is het bezoek aan ons museum.
“De Mammoet ” ontmoet dieren die geleefd hebben in de IJSTIJD. Groep 1 t/m 8 gaat het aangepaste lesprogramma
“Onder onze Voeten ” volgen. We gaan er samen  een gezellige morgen van maken.
Bij wijze van uitzondering hebben we voor alle leerlingen een mammoetje in elkaar geknutseld en deze mogen ze
als herinnering mee naar huis nemen.
We wensen alle leerlingen, ouders en leerkrachten veel werkplezier op de nieuwe werkplek.