Over min40celsius

De naam Min40celsius is een verwijzing naar extreem koude klimaatomstandigheden.

Nederland is voor het grootste deel ontstaan in de ijstijden, een geologische periode gekenmerkt door veel koude perioden. In deze periode is het huidige landschap in Nederland gevormd. Een periode ook waarin mammoeten, neushoorns, wisenten en herten op de grote vlaktes graasden en werden bejaagd door leeuwen, hyena’s en wolven.

Sporen van de ijstijd zijn nog altijd zichtbaar in het landschap. En in de bodem vinden we fossielen en resten van ijstijdzoogdieren uit de tijd dat de temperatuur in de winter – 40 graden celsius was of zelfs nog kouder.

Stichting min40celsius (anbi)

Stichting Min40celsius (anbi)

5 maart 2015 is stichting Min40celsius opgericht.
Sichting Min40celsius is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer KVK62810278.
Het RSIN numer is 854966225.

bestuurders.

R.W.H.A.M. van Uum

D. Snippe (penningmeester)

O.T. Willemsen (secretaris)

L.M.A. Witjes (voorzitster)

De bestuurders ontvangen geen beloning voor de werkzaamheden.

beleidsplan Min40celsius

Min40celsius_Jaarverslag 2015

Min40celsius  Jaarverslag 2016

Min40celsius Jaarverslag 2017

Min40celsius Jaarverslag 2018

Min40celsius Jaarverslag 2019

Min40celsius is een verwijzing naar het koude klimaat in de ijstijd. De ijstijd is ook de periode waarin het landschap in onze regio is ontstaan. Min40celsius is de geschiedenis van de prehistorie. Een informatiecentrum over het landschap, ijstijden, klimaat, zeespiegelstijging, poolwoestijnen, rivieren, zandstormen, mammoeten, leeuwen, natuur, de mens, evolutie en…

Min40celsius is een concept voor een actief, toeristisch en educatief informatiecentrum met wisselexposities en actuele thema’s  en activiteiten voor jong en oud.

De visie van min40celsius

De Achterhoek

kan meer bieden dan een rustiek landelijk image. Een jong en breed aanbod is aantrekkelijk voor de jeugd en de toekomst van de regio

Toerisme

vraagt om binnen en buitenactiviteiten. Ook bij slecht weer moet voldoende aanbod zijn. Diversiteit in het aanbod houdt de toeristen langer in de regio.

Onderwijs

heeft baat bij onderwijs ondersteunende excursies in de regio passend bij het onderwijsprogramma.