Over min40celsius

De naam Min40celsius is een verwijzing naar extreem koude klimaatomstandigheden.

Stichting min40celsius (anbi)

Stichting Min40celsius (anbi)

5 maart 2015 is stichting Min40celsius opgericht.
Sichting Min40celsius is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer KVK62810278.
Het RSIN numer is 854966225.

bestuurders.

R.W.H.A.M. van Uum

D. Snippe (penningmeester)

O.T. Willemsen (secretaris)

L.M.A. Witjes (voorzitster)

De bestuurders ontvangen geen beloning voor de werkzaamheden.

beleidsplan Min40celsius

Min40celsius_Jaarverslag 2015

Min40celsius  Jaarverslag 2016

Min40celsius Jaarverslag 2017

Min40celsius Jaarverslag 2018

Min40celsius Jaarverslag 2019

Min40celsius Jaarverslag 2020

Min40celsius Jaarverslag 2021

Min40celsius Jaarverslag 2022

Min40celsius Jaarverslag 2023

Min40celsius is een verrassend bezoekerscentrum over het uniekelandschap van de regio. Een speurtocht naar de bijzondere geologische geschiedenis, de unieke fossielen en ijstijdzoogdieren en archeologie (Steentijd tot en met Romeinse tijd).

Waar een paar miljoen jaar geleden walvissen en haaien zwommen ontstaat tijdens de ijstijden het landschap van de Achterhoek en Liemers. De zee verandert langzaam in een landschap met woeste rivieren en rivierduinen. Honderden meters dik landijs schuift als een bulldozer over poolwoestijnen en grassteppen. Mammoeten en neushoorns leven samen met de neanderthaler, terwijl hyena’s en leeuwen vechten om het kadaver van een wisent. En wat later de Germanen en Romeinen streden en samenleefden. En weer wat later wordt ijzeroer en klei de grondstof voor de industriële ontwikkeling van de regio.

In het bezoekerscentrum mag je zelf graven naar botten als een echte geoloog of proberen vuur te maken met vuursteen. Voor scholen is een actief lesprogramma. Of meld je aan voor een zoekexcursie en probeer je geluk uit door zelf te gaan zoeken naar een echt bot van een mammoet, een mooie steen of een fossiel.