Collectie

Het speerpunt van de getoonde collectie bestaat uit vondsten uit de Achterhoek, Liemers en de Duitse grensstreek.

De collectie is aangevuld met vondsten uit een groter vondstgebied om de informatie optimaal te verbeelden.

De collectie is beschikbaar gesteld door René van Uum en aangevuld met bruikleen, schenkingen en legaten.

Bruikleen Herman Winkelhorst – Steengroeve Winterswijk

Bruikleen John Biemans – Zuid-Limburg en voormalige zandwinning bij Braamt

Bruikleen Wim Rosier – artefacten Engbergen

Bruikleen Alois Borkes – kiezen mammoet “de Omsteg”

Legaat Jan en Jaap Böhmer – vondsten omgeving Groenlo

Schenking Jaap Mol – collectie artefacten van Montferland en Aisne gebied in Frankrijk