Collectie

Het speerpunt van de getoonde collectie bestaat uit vondsten uit de Achterhoek, Liemers en de Duitse grensstreek.

De collectie is aangevuld met vondsten uit een groter vondstgebied om de informatie optimaal te verbeelden.

De collectie is beschikbaar gesteld door René van Uum, aangevuld met bruikleen, schenkingen en legaten.