Lesprogramma Gr 7-8 “Ontstaan Achterhoek”

RESERVEREN KLIK HIER 
Lesprogramma: "IJstijd/ Ontstaan van de Achterhoek/", ontwikkeld voor groep 7-8 van het basisonderwijs. Ook geschikt voor leerjaar 1 van het voortgezet onderwijs.

Leerlingen en begeleiders worden welkom geheten en er volgt een Power Point presentatie van ongeveer 15 minuten over het Ontstaan van de Achterhoek.
Daarna maken de leerlingen in 2-tallen een zoektocht door het museum. Ieder groepje begint met een andere opdracht, duur van de zoektocht ongeveer 45 minuten. Er zijn in totaal 42 opdrachten. Alle opdrachten zullen waarschijnlijk niet allemaal door de groepjes aan de orde komen, differentiatie in deze mogelijk. Leerlingen kijken de gemaakte opdrachten  zelf  na.
Na de zoektocht  gelegenheid om wat te eten cq te drinken wat men zelf heeft meegebracht. 

Begeleidende ouders zijn welkom in het museum, laat echter de kinderen zelfstandig de antwoorden zoeken, dus niet actief begeleiden.
In de pauze een korte gelegenheid voor de begeleidende ouders om zelf even rond te kijken, liever niet tijdens de activiteit.
Begeleiding, eenmalig € 1,50 p/p, welke bij op de factuur van de school komt. 
Onze winkel is tijdens lesprogramma’s gesloten. Gelieve ouders/begeleiders hiervan op de hoogte te stellen.

De duur van het programma is 90 minuten, start om 9:00 tenzij anders wordt afgesproken.
Halverwege tijd voor eet-drink-pauze wat men zelf heeft meegebracht.
Voorbereiding op school: Zie hieronder de lesbrief. 

De kosten voor het programma zijn € 4,50 per leerling, minimum bedrag € 75,–

We ontvangen per dagdeel maar één klas, dus geen meerdere klassen samenvoegen voor een bezoek.
Ook geen meerdere groepen op 1 dagdeel inplannen.

Lesbrief KLIK HIER

Voor aanvullende vragen mail naar: onderwijs@min40celsius.nl