Privacy-regelement

Stichting Min40celsius beheerd
Algemene website     : www.min40celsius.nl
Facebook                   : www.facebook.com/min40celsius

Stichting Min40celsius hecht belang aan de bescherming van jouw privacy. In deze verklaring beschrijven we waarvoor uw persoonsgegevens worden gebruikt. We gebruiken de gegevens alleen voor het doel zoals hier beschreven.

Wij verzamelen persoonsgegevens die nodig zijn voor het afsluiten van overeenkomsten en de uitvoering daarvan, het onderhouden van contact, het leveren van educatieve producten en het uitvoeren van opdrachten/verzoeken die door u aan ons zijn gegeven. De gegevens die wij verzamelen zijn vooral NAW gegevens, eventueel je organisatie en functie en andere gegevens nodig voor communicatie zoals telefoonnummers en e-mailadressen. Wij vragen niet meer persoonsgegevens dan strikt noodzakelijk. Ook vragen wij uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van deze gegevens.

Wij zijn volgens de geldende privacyregels verplicht u te melden dat de door u verstrekte persoonsgegevens een noodzakelijke voorwaarde is om onze diensten aan u te kunnen verlenen. Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

 • uw toestemming (deze kun je ook weer intrekken door contact met ons op te nemen of eventueel een unsubscribe link;
 • voor de uitvoering van een overeenkomst
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust;
 • ter behartiging van ons gerechtvaardigd belang of dat van een derde. Ons belang is bijvoorbeeld om de website te verbeteren door erachter te komen welke informatie het meest relevant is voor bezoekers.
 • voor de vervulling van een taak van algemeen belang (denk hierbij bijvoorbeeld aan het beschermen en beheren van de collectie).


In principe delen wij uw persoonsgegevens niet met derden. Hierop zijn een paar uitzonderingen:

 • in andere gevallen delen wij uw persoonsgegevens alleen als een derde een dienst aan ons verleent (bijvoorbeeld het technisch beheren van onze websites, administratie en adressenbestanden). Wij sluiten met alle derden een overeenkomst waarin wij afspreken dat uw persoonsgegevens voldoende worden beveiligd.

Voortvloeiend uit de AVG heeft u een aantal rechten inzake de verwerking van uw persoonsgegevens. De belangrijkste zijn:

 • het recht om informatie op te vragen over de persoonsgegevens die we van u verwerken;
 • het recht om uw persoonsgegevens te wijzigen;
 • het recht om uw gegevens te laten verwijderen. Dit recht geldt alleen als de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen;
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;

  Indien u van één van bovenstaande rechten gebruikt wilt maken, kunt u een verzoek sturen aan info@min40celsius.nl.
  Bovenstaande is geen volledige opsomming van alle rechten. Voor een volledige opsomming verwijzen wij u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wij maken je persoonsgegevens alleen openbaar indien wij hiertoe verplicht worden door een organisatie met wettelijk gezag. Indien wij van een dergelijke organisatie een verzoek krijgen voor het delen van persoonsgegevens, zullen wij u hier eerst over informeren indien dit is toegestaan. Wij zullen je persoonsgegevens niet delen met derden voor marketing doeleinden.

Wij maken gebruik van Google Analytics om een beeld te krijgen van de effectiviteit van onze websites. Hierbij wordt niet uw naam geregistreerd maar wel uw IP-adres. Om dit te kunnen doen plaatst Google Analytics vanaf de websites cookies. Voor deze analytische cookies hebben wij geen toestemming nodig omdat het plaatsen van deze cookies geen gevolgen heeft voor je privacy. U kunt de cookies wel weigeren via de instellingen van uw browser.
Voor zover wij op onze websites links plaatsen naar websites van derden, is het van belang te weten dat bij het bezoeken van deze websites van derden de privacy verklaring van de betreffende website van toepassing is, en niet die van Stichting Min40celsius.

Stichting Min40celsius behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid op ieder gewenst moment en om welke reden dan ook te wijzigen. Wij adviseren u regelmatig dit gedeelte van de website te controleren.

Opgesteld: 27-11-2023