Lesprogramma groep 5-6″Onder Onze Voeten “

Lesprogramma:   Reizen in de tijd  “Onder onze voeten”   ontwikkeld voor groep 5-6 van het basisonderwijs  samen met Gelders erfgoed

Deze bezoekles aan Min40Celsius is onderdeel van de Digitale leerlijn cultuureducatie Reizen in de Tijd. Deze leerlijn, en ook de bezoekles van het museum, sluit goed aan op de toenemende vraag vanuit het onderwijs naar het structureler inzetten van culturele aanbieders binnen het onderwijs. Meer info

ReizenInDeTijd      logoGelders_Erfgoed  IMG_0031  IMG_0035

RESERVEREN KLIK HIER         

Doel : Leerlingen leren dat de bodem een soort schatkamer is, waar overblijfselen in bewaard zijn gebleven. De leerlingen ontdekken dat deze overblijfselen van planten, dieren en mensen, soms zelfs gevonden in hun eigen omgeving, iets vertellen over het ontstaan van de aarde. Leerlingen leren het beroep van een geoloog/archeoloog kennen. Na afloop van het project weten de leerlingen waarom het belangrijk is om de ‘schatten’ van de aarde te bewaren.

Leerlingen gaan in kleine groepen zelf met opdrachten aan de slag. De opdrachten zijn in een spelvorm verwerkt en gaan over geologie, landschap, klimaat, ijstijden, archeologie, fossielen en zoogdieren.

Begeleidende ouders zijn welkom in het museum. Laat de leerlingen geheel zelfstandig met de opdrachten bezig.
Koffie, thee, chocola is voor begeleiding verkrijgbaar in de pauze á € 1,50  Zelfbediening .

De duur van het programma is 90 minuten, start om 9:30 tenzij anders wordt afgesproken.

De kosten voor het programma zijn € 3,50 per leerling
( minimumbedrag € 60,-)
Per dag roosteren we maar 1 lesgroep in. Het is niet mogelijk om meerdere groepen op 1 dag te ontvangen ivm de logistieke voorbereiding.
We ontvangen per dagdeel maar één klas, dus geen 2 of drie klassen tegelijk reserveren.
Mbt de voorbereiding op school verwijzen we naar onderstaande lesbrief.
Belangrijk voor ons is dat er groepjes  gemaakt zijn met de juiste groepsnamen, die men in de lesbrief  kan vinden.

DE LESBRIEF KUNT U HIER DOWNLOADEN

Voor aanvullende vragen mail naar: onderwijs@min40celsius.nl