Onderwijs

Stichting Min40celsius streeft naar een rol als culturele aanbieder in de maatschappij. Daarvoor ontwikkelt Min40celsius samen met partners uit het onderwijs  lesprogramma’s.

Corona : Voor schooljaar 2021-2022 kunnen scholen weer reserveren. We houden ons aan de voorschriften zoals die worden neergelegd door het ministerie. 

Scholen kunnen een lesprogramma reserveren op dinsdag- of donderdag morgen.
Voor andere vragen mail naar:  onderwijs@min40celsius.nl.

Lesprogramma            Reizen in de tijd ” Onder onze voeten”        Doelgroep 9-10 jaar       Groep 5-6
Lesprogramma           “Ontstaan van de Achterhoek ”                      Doelgroep 11-14 jaar     Groep 7-8
Lesprogramma           “Buitenschoolse opvang BSO”                        Doelgroep 4-12 jaar

Lesprogramma:   Reizen in de tijd  “Onder onze voeten”   ontwikkeld voor groep 5-6 van het basisonderwijs  samen met Gelders erfgoed

Deze bezoekles aan Min40Celsius is onderdeel van de Digitale leerlijn cultuureducatie Reizen in de Tijd. Deze leerlijn, en ook de bezoekles van het museum, sluit goed aan op de toenemende vraag vanuit het onderwijs naar het structureler inzetten van culturele aanbieders binnen het onderwijs. Meer info

ReizenInDeTijd      logoGelders_Erfgoed  IMG_0031  IMG_0035

reserveren         

Doel : Leerlingen leren dat de bodem een soort schatkamer is, waar overblijfselen in bewaard zijn gebleven. De leerlingen ontdekken dat deze overblijfselen van planten, dieren en mensen, soms zelfs gevonden in hun eigen omgeving, iets vertellen over het ontstaan van de aarde. Leerlingen leren het beroep van een geoloog/archeoloog kennen. Na afloop van het project weten de leerlingen waarom het belangrijk is om de ‘schatten’ van de aarde te bewaren.

Leerlingen gaan in kleine groepen zelf met opdrachten aan de slag. De opdrachten zijn in een spelvorm verwerkt en gaan over geologie, landschap, klimaat, ijstijden, archeologie, fossielen en zoogdieren.

Begeleidende ouders zijn welkom in het museum, wel een dringend verzoek om zich niet te bemoeien met de kinderen. Kijk rustig, zittend naar de activiteit. In de pauze een korte gelegenheid om zelf even rond te kijken, niet tijdens de activiteit.
Koffie, thee, chocola is voor begeleiding verkrijgbaar in de pauze á € 1,50  Zelfbediening .

De duur van het programma is 90 minuten, start om 9:30 tenzij anders wordt afgesproken.

De kosten voor het programma zijn € 3,50 per leerling
( minimumbedrag € 60,-)
Per dag roosteren we maar 1 lesgroep in. Het is niet mogelijk om meerdere groepen op 1 dag te ontvangen ivm de logistieke voorbereiding.
We ontvangen per dagdeel maar één klas, dus geen 2 of drie klassen tegelijk reserveren.

De lesbrief kunt u hier downloaden.

Lesprogramma: “IJstijd/ Ontstaan van de Achterhoek/”, ontwikkeld voor groep 7-8 van het basisonderwijs. Ook geschikt voor leerjaar 1 van het voortgezet onderwijs.

De leerlingen bekijken een  Power Point presentatie over de IJstijd .
Vervolgens gaan  de leerlingen in 2-tallen op ontdekreis door het museum. Aan de hand van vragen en opdrachten  vullen de leerlingen een antwoordenformulier in. De antwoorden worden samen nagekeken.

Begeleidende ouders zijn welkom in het museum, laat echter de kinderen zelfstandig de antwoorden zoeken, dus niet actief begeleiden.
In de pauze een korte gelegenheid om zelf even rond te kijken, liever niet tijdens de activiteit.
Koffie, thee, chocola is voor begeleiding verkrijgbaar in de pauze á € 1,50  Zelfbediening .

De duur van het programma is 90 minuten, start om 9:30 tenzij anders wordt afgesproken.
De voorbereiding op school is minimaal. Uiteraard is men geheel vrij om op school dieper in te gaan op  datgene wat men in het museum heeft gezien en ontdekt.

De kosten voor het programma zijn € 3,50 per leerling
(minimumbedrag € 60,-)
Per dag roosteren we maar 1 lesgroep in. Het is niet mogelijk om meerdere groepen op 1 dag te ontvangen ivm de logistieke voorbereiding.
We ontvangen per dagdeel maar één klas, dus geen 2 of drie klassen tegelijk reserveren.

reserveren   

 De lesbrief kunt U hier downloaden

Lesprogramma: “Buitenschoolse opvang BSO”
( nog niet beschikbaar / in ontwikkeling )

Dit programma is variabel af te stemmen op de kinderen.
– rondkijken in het museum en zoeken naar fossielen in de zandbak (25 minuten)
– verhaal over twee kinderen (Bor en Veer) in de ijstijd  (10 minuten).
– zelf maken van een amulet uit speksteen (25 minuten)
– vuur maken (10 minuten)
– tekenen (15 minuten)
Start om 9:30 tenzij anders wordt afgesproken.
SVP bij opmerkingen wensen aangeven en/of ll’n amulet willen maken

De kosten voor het programma zijn € 3,50 per kind ( minimumbedrag €60,-). Amuletten zijn €1,- extra per amulet. Geef bij het reserveren (kolom opmerkingen) aan welke onderdelen u graag zou willen.

We ontvangen per dagdeel maar één klas, dus geen 2 of drie klassen op dezelfde datum reserveren.